1 февруари 2023, сряда

       
 

 
 

Актуално

 
 

Актуално

ЧЕСТИТ 24 МАЙ!

Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост

Нека помним, че има защо да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ! Да обичаме и пазим нашия език и култура - те определят идентичността ни и са нашата запазена марка пред света! От нас зависи каква ще е стойността й!

http://www.youtube.com/watch?v=BcmRy78N3gk&feature=related

 

КИРИЛ И МЕТОДИЙ
(български всеучилищен химн)

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!...

Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...

Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...

Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вярна,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

Нек името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!

Стоян Михайловски

Русе, 1882, априлий 15
[сп. "Мисъл", 1892, кн. IX-X]


Историята на празника: http://www.e-plovdiv.com/podr.html?id=9489


2012-05-24 (Прочетено 7458 пъти.)

ВИДЕО: