18 юни 2024, вторник

       
 


 
 

Актуално

 
 

Биография

ЛИЧНИ ДАННИ:

• Родена в Пловдив през 1974 г.
• Омъжена.


ОБРАЗОВАНИЕ:

Висше:

• СУ „Св. Климент Охридски”, София:

- Синтаксис - английски език, докторант.

• ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив:

- Английска филология - лингвистика и превод, магистър;
- Английска филология, бакалавър;
- Руска филология, магистър.

Средно:

• Руска езикова гимназия „Иван Вазов”, Пловдив.


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Настоящ:

• Щатен преподавател по английски език:

- Университет по хранителни технологии, Пловдив.

Минал:

• Хоноруван асистент по синтаксис на английския език:

- СУ „Св. Климент Охридски”, София.

• Преводач и преподавател по английски език:

- Езиков център „Надежда”, Пловдив.

• Хоноруван преподавател по английски език:

- Аграрен университет, Пловдив;
- Университет по хранителни технологии, Пловдив;
- Висше училище „Земеделски колеж”, Пловдив.

• Учител по английски език:

- ОУ „Димитър Димов”, Пловдив;
- ВГ „Христо Смирненски”, Пловдив;
- ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив;
- Детски езиков университет, Пловдив.

• Преводач с английски език:

- Агенция „Гън”, Пловдив.


НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

• Съпоставително езикознание;
• Теория и практика на превода;
• Чуждоезиково обучение.


КЛЕТВА НА ВИПУСКНИКА:

Аз, възпитаникът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, като навлизам в редовете на българската интелигенция, се ЗАКЛЕВАМ:

• Да пазя името на Университета, който откри пред мен света на науката;

• Да защитя достойно професионалната си подготовка;

• Да използвам научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света;

• Да съдействам за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност;

• Да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал;

• Верен на своя народ, да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще;

• Да бъда достоен гражданин на Отечеството си!


ЗАКЛЕХ СЕ!

Надежда П. Тодорова