25 юли 2024, четвъртък

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Английската абсолютна конструкция в сравнение с други подобни конструкции

Материалът е представен на научната конференция на Съюза на учените в България „Съвременни предизвикателства пред науката“, проведена на 30-31.05.2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Видове абсолютни конструкции в съвременния английски език

Материалът е представен на 22-та международна конференция за британски и американски изследвания, проведена на 17-19.05.2012 г. в Западен университет, Тимишоара, Румъния

Структура на английската абсолютна конструкция

Материалът е публикуван в сборник доклади от научния форум за докторанти, организиран от Факултета по педагогика към ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Кръглата маса на тема „Съвременните предизвикателства пред докторантското обучение” се проведе на 18.11.2011 г. в Университетски център „Бачиново”, гр. Благоевград

Абсолютната конструкция в съвременния английски език – същност и многообразие

Материалът е представен на VIII-та научна конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии, проведена на 20.05.2011 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София

Съответствие при превода на думи с негативни представки от английски на български език

Материалът е представен на III-та национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, проведена на 25.04.2009 г. в Технически университет, гр. Пловдив

Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език

Материалът е представен на десетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Текстове и прочити - приключението продължава”, проведена на 22-23.05.2008 г. в гр. Пловдив. Присъдена първа награда в секция езикознание.

Презентацията в часовете по английски език за специфични цели – ефективно средство за развиване на комуникативните умения на студентите

Материалът е представен на петата международна конференция „Езикът - феномен без граници”, проведена на 12-14.06.2008 г. в гр. Варна


(1) - 2