4 декември 2022, неделя

       
 


 
 

Актуално

 
 

Конференции

Юбилейна научно-практическа конференция на тема „Науката, образованието и времето като грижа” – 2007

30.11. - 01.12.2007 г., гр. Смолян

Юбилейната научно-практическа конференция с международно участие беше посветена на:

- 45 ГОДИНИ ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. СМОЛЯН;
- 10 ГОДИНИ ФИЛИАЛ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, СМОЛЯН.

Участвах с доклад на тема

„Един ефективен начин на преподаване на SOME, ANY и NO.”


2011-11-02 (Прочетено 5775 пъти.)