27 ноември 2022, неделя

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Съответствие при превода на думи с негативни представки от английски на български език

Материалът е представен на III-та национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, проведена на 25.04.2009 г. в Технически университет, гр. Пловдив

РЕЗЮМЕ

Статията е посветена на превода на думи с негативни представки от английски на български език, като се обръща специално внимание на преводното съответствие на негативните представки в двата езика. Изтъкват се някои специфични проблеми, които възникват при превода на думи, съдържащи такива представки, и се предлагат някои начини за преодоляването на тези трудности.


2011-10-17 (Прочетено 7117 пъти.)