4 декември 2022, неделя

       
 


 
 

Актуално

 
 

ЕЦ „Надежда”

CLOCKWISE

Общ английски език

CLOCKWISE

Това е високоефективна учебна система за интензивно изучаване на английски език в пет нива. Тя е предназначена за хора, които се стремят към бързо и качествено натрупване на познания по езика, за да могат свободно да общуват в чуждоезикова среда.

За тази цел в курса на обучение се набляга на:

- ключови моменти от граматиката;
- въвеждане на широко употребявана лексика за разширяване на активния речников запас;
- практически упражнения за произношение, разговор, запаметяване;
- моменти за изява на всеки от курсистите, което спомага за личната им увереност в използването на езика;
- реален разговорен английски, гарантирайки, че това, което курсистите научават е директно насочено към това, което ще чуят на улицата.

Безспорните предимства на системата са:

- развиването на увереност и свобода на говорене и разбиране на езика от курсистите;
- ясните комуникативни задачи на всеки урок, които осигуряват осезаем напредък и насърчават курсистите да усъвършенстват знанията си;
- работата върху елементи на функционалния, ситуационен английски, разговорни практики и лексика с високочестотна употреба;
- голямото разнообразие от интересни теми с изявена международна насоченост;
- кратките и продуктивни текстове за слушане и четене;
- предвидените към всяко ниво допълнителни граматически упражнения и тестове за проверка и затвърждаване на усвоения материал;
- съчетаването на учебник и учебна тетрадка в едно, което спестява разходите за отделна учебна тетрадка.

Всяко от петте нива предоставя:

- учебник и учебна тетрадка в едно, съдържащ уроци и упражнения към тях;
- списък на непознатите думи по уроци;
- допълнителни граматически упражнения;
- допълнителни практически упражнения във вид на таблици, карти за игра, кръстословици и други;
- девет теста за проверка на наученото през всеки три урока и в края на нивото;
- едно или две CD с текстове и упражнения за слушане.

І-во ниво:
Elementary (24 урока)
ІІ-ро ниво:
Pre-Intermediate (32 урока)
IІІ-то ниво:
Intermediate (20 урока)
ІV-то ниво:
Upper-Intermediate (32 урока)
V-то ниво:
Advanced (24 урока)

Всяко от нивата набляга на придобиване и развиване на основните езикови умения: писане, четене, слушане и говорене. Това се постига с помощта на равномерно разпределени в учебния процес различни видове упражнения и дейности:

- въвеждане на нови и опресняване на стари ключови моменти от граматиката;
- затвърждаване на знанията за формата и употребата на основни граматически единици с помощта на специален раздел с упражнения върху граматиката от съответното ниво;
- упражнения за проверка на наученото в края на всеки урок;
- тестове за проверка на наученото през три урока и в края на всяко ниво;
- упражнения за активиране и разширяване на речниковия запас на курсистите;
- ефективни полезни съвети за четене и научаване на думите;
- кратки автентични текстове за четене и слушане;
- ясни практически упражнения за слушане, записани с участието на носители на езика в реални условия;
- упражнения за усъвършенстване на произношението;
- модели за писане на различни видове текст - писмо, съчинение, есе, e-mail и други;
- упражнения в екип, стимулиращи личната и групова изява на всеки курсист.


Още информация:

http://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/clockwise/?cc=global&selLanguage=en&mode=hub


2012-04-25 (Прочетено 7153 пъти.)