1 февруари 2023, сряда

       
 


 
 

Актуално

 
 

Конференции

Пета международна конференция „Езикът – феномен без граници” – 2008

12-14 юни 2008 г., гр. Варна

Конференцията беше организирана от Департамента по чуждоезиково обучение при Медицински университет - Варна и беше проведена под почетния патронаж на проф. д-р Анелия Клисарова - ректор на Медицинския университет.

В конференцията взеха участие над 220 колеги от България, Чехия, Турция, Израел, Америка, Македония, Унгария, Италия, Румъния, които изнесоха 180 доклада в следните лингвистични направления:

- Езикова комуникация и европейско пространство
- Комуникативно поведение, речеви стратегии и тактики
- Комуникативна компетентност - стандартизация и сертификация
- Лингвистични и културологични аспекти на езиковото обучение
- Език и интернет
- Актуални стратегии и подходи в преподаването на чужд език
- Преводът - взаимодействие между език и култура
- Спортът - средство за общуване

Участвах с доклад на тема

„Презентацията в часовете по английски език за специфични цели - ефективно средство за развиване на комуникативните умения на студентите.”

Конференцията закрихме с коктейл в Археологическия музей на Варна, където продължихме да обменяме идеи, докато се наслаждавахме на вкусната храна и танците.

Разделихме се с новите си приятели с малко тъга, но и с обещанието за нови и все така ползотворни срещи в бъдеще.


2011-11-02 (Прочетено 6746 пъти.)