25 юли 2024, четвъртък

       
 


 
 

Актуално

 
 

Речници

Речник на думите в българския език

Речник на думите в българския език. Съдържа тълковен речник, синонимен речник, етимологичен речник, българо-английски и английско-български речник. Всичко това в една страница за по-голямо удобство. Има въведени думи, които често се бъркат, и при написване на такава дума, речникът предупреждава за грешката и дава връзка към граматически правилната дума. Речникът показва до 4 изображения и видеоклипа свързани с търсената дума, което е много полезно при търсене на растения и животни.

Oxford Collocation Dictionary Online

For Advanced English Learners.

Macmillan DictionaryOnlineRechnik

Тълковен, правописен, синонимен и българо-английски речник.

The Free Dictionary OnlineLongman Dictionary of Contemporary English OnlineMerriam-Webster Dictionary Online(1) - 2