28 януари 2023, събота

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Структура на английската абсолютна конструкция

Материалът е публикуван в сборник доклади от научния форум за докторанти, организиран от Факултета по педагогика към ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Кръглата маса на тема „Съвременните предизвикателства пред докторантското обучение” се проведе на 18.11.2011 г. в Университетски център „Бачиново”, гр. Благоевград

РЕЗЮМЕ

Абсолютната конструкция (АК) има бинарна структура. Първият й елемент най-често е представен от именна фраза (NP), а другият е или нелична глаголна форма, или неглаголна част на речта. Статията разглежда структурните видове АК в съвременния английски и природата, структурата, видовете и граматическите функции на нейните елементи.


2011-12-13 (Прочетено 7212 пъти.)