28 януари 2023, събота

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Английската абсолютна конструкция в сравнение с други подобни конструкции

Материалът е представен на научната конференция на Съюза на учените в България „Съвременни предизвикателства пред науката“, проведена на 30-31.05.2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Английската абсолютна конструкция е много интересен, макар и доста противоречив лингвистичен феномен. Това до голяма степен се дължи на нейната природа, както и на многообразието от нейните видове и начини на интерпретация. Настоящата статия разглежда мястото на абсолютната конструкция сред други подобни структури, каквито са например някои нелични глаголни и безглаголни конструкции, като посочва най-важните й характерни черти, които я отличават от тях.

 

Списание „Многообразие в единството“, брой 2012 г.


2012-09-30 (Прочетено 7017 пъти.)