28 януари 2023, събота

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Видове абсолютни конструкции в съвременния английски език

Материалът е представен на 22-та международна конференция за британски и американски изследвания, проведена на 17-19.05.2012 г. в Западен университет, Тимишоара, Румъния

РЕЗЮМЕ

Настоящата статия представя кратка характеристика на английската абсолютна конструкция (АК) и подробна класификация на различните видове АК в съвременния английски език. Правят се също така някои изводи относно употребата на тази конструкция в различните езикови стилове, а резултатите от изследването са систематизирани и представени в таблица, която илюстрира честотния профил на АК в съвременния английски език.


2012-05-28 (Прочетено 8131 пъти.)