28 януари 2023, събота

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Абсолютната конструкция в съвременния английски език – същност и многообразие

Материалът е представен на VIII-та научна конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии, проведена на 20.05.2011 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София

 
РЕЗЮМЕ

В доклада се разглеждат основните характеристики на английската абсолютна конструкция. Анализира се нейната употреба и функциониране в писмения и говоримия съвременен английски език. Наблюденията са направени върху материал, извлечен от художествената литература, технически текстове и разговорната реч. Изследваните примери са анализирани и класифицирани според различни критерии, като се акцентира върху многообразието на този тип конструкции и ролята им в различните стилове.

2011-10-17 (Прочетено 6869 пъти.)