28 януари 2023, събота

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език

Материалът е представен на десетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Текстове и прочити - приключението продължава”, проведена на 22-23.05.2008 г. в гр. Пловдив. Присъдена първа награда в секция езикознание.

РЕЗЮМЕ

Настоящата разработка изследва негативните представки в английския и българския език, като ги класифицира според определени критерии и се опитва да изтъкне някои специфични проблеми при превода на думи с такива представки от английски на български, както и да предложи някои начини за преодоляването на тези трудности. Акцентът пада върху английския език, тъй като посоката на това съпоставително изследване е от английски към български. За английските негативни представки са разработени отделни подробни класификации според значението, произхода, продуктивността и валентността им, докато за българските негативни представки е направен обобщен систематизиран преглед според същите тези критерии.


2011-10-17 (Прочетено 7497 пъти.)