28 януари 2023, събота

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Презентацията в часовете по английски език за специфични цели – ефективно средство за развиване на комуникативните умения на студентите

Материалът е представен на петата международна конференция „Езикът - феномен без граници”, проведена на 12-14.06.2008 г. в гр. Варна

РЕЗЮМЕ

Една от основните цели на обучението по чужд език за специфични цели е да изгради и развие у студентите увереност да се изразяват свободно на чуждия език по специализирани теми.

Един от основните проблеми, с които се сблъскват преподавателите по английски език за специфични цели, е как да мотивират студентите да общуват на английски по дадена тема.

Подготовката и представянето на презентация по тема, избрана от студента, но свързана със специалността, изучавана в университета, се оказа изключително ефективен и забавен начин за повишаване на мотивацията и развиване на комуникативните умения на студентите.

Настоящата статия проследява процеса на подготовка и представяне на презентации от студенти, изучаващи английски език за специфични цели в Университета по хранителни технологии в град Пловдив, и предлага някои насоки за използването на презентации в час.


2011-10-17 (Прочетено 7883 пъти.)