1 февруари 2023, сряда

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Трудности при превода: филмовите заглавия

Материалът е публикуван в списание „Чуждоезиково обучение”, бр. 1, 2008 г.

РЕЗЮМЕ

В настоящата статия се обръща внимание на някои специфични проблеми, свързани с превода на филмови заглавия, като се класифицират и анализират начините на превод на заглавия на филми от английски на български език и се посочват необходимите условия за успешен превод:

1. Преводът трябва да запази атрактивността на оригинала.
2. Той трябва да съответства на съдържанието на филма.
3. Трябва да бъде одобрен от публиката.

В статията се обръща специално внимание на ролята на преводача, като се подчертава, че всеки преводач трябва да се съобразява с особеностите на своята работа и възможно най-отговорно да прави своя преводачески избор.


2011-10-17 (Прочетено 6472 пъти.)